ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη του σπηλαίου Γράβας
Βρίσκεται στη νότια πλαγιά του όρους Άγιος Ματθαίος, σε υψόμετρο 60 μ και σε απόσταση 300 μ. από το βυζαντινό φρούριο του Γαρδικίου. Το σπήλαιο κατέχει καίρια θέση, που εποπτεύει τις γύρω πεδινές εκτάσεις και τα πηγαία νερά του Γαρδικίου. Σε δοκιμαστική τομή που πραγματοποιήθηκε εντός του θαλάμου βρέθηκαν οστά θηλαστικών ζώων (κάπροι, ζαρκάδια, ελάφια, βουβάλια, ύαινες, λύκοι, αλεπούδες, ίπποι) και πτηνών, όστρεα και 870 πυριτόλιθοι, εκ των οποίων 287 κατεργασμένοι. Η ηλικία των λίθινων τέχνεργων ανάγει τη χρήση του σπηλαίου στην Ανώτερη Παλαιολιθική (40.000-12.000 π.Χ.).