ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη από το βαλανείο
Τμήμα λουτρικού συγκροτήματος (βαλανείο) ήρθε στο φως, στη νοτιοανατολική γωνία του αρχαιολογικού χώρου της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη βορειοανατολική γωνία του συγκροτήματος, αφού, όπως φαίνεται, το υπόλοιπο συνεχίζεται κάτω από το οδόστρωμα των οδών Φιλίππου και Αγνώστου Στρατιώτη. Χαρακτηριστικό του αποκαλυφθέντος κτηρίου είναι η κυκλική αίθουσα εφίδρωσης (πυριατήριο) με είκοσι πέντε λουτήρες, στο κέντρο της οποίας υπάρχει κυκλική κατασκευή από τοιχοποιία, που χρησίμευε πιθανότατα για την εγκατάσταση πυράς, αφού, όπως διαπιστώθηκε, κάτω από το δάπεδο της αίθουσας δεν υπήρχαν υπόκαυστα. Στα βόρεια, το πυριατήριο επικοινωνεί με ορθογώνια αίθουσα, της οποίας ο βόρειος και δυτικός τοίχος αποτελούν τα όρια του συγκροτήματος. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα και τον τρόπο διαστρωμάτωσής τους, πρόκειται για τους χώρους εστίασης (ταβέρνα) στο ισόγειο και χαλάρωσης στον όροφο. Νότια και ανατολικά της κυκλικής αίθουσας αποκαλύφτηκαν τμήματα αιθουσών με πισίνες. Στα νότια, ο χώρος της θερμής πισίνας (caldarium), λόγω της άμεσης γειτνίασής του με το θερμαντικό κλίβανο (praefurnium), ενώ στα ανατολικά ο χώρος της ψυχρής (frigidarium). Το συγκρότημα του βαλανείου, η ανέγερση του οποίου θα πρέπει να αναχθεί στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους (2ος αιώνας π.Χ.), διατηρείται μέχρι τα χρόνια του Βεσπασιανού (1ος αιώνας μ.Χ.), οπότε καταστρέφεται, σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, από σεισμό και πυρκαγιά. Στον 2ο αιώνα μ.Χ., ο χώρος ισοπεδώνεται για την κατασκευή κτηρίων, που αποτέλεσαν μέρος της Αγοράς, το συγκρότημα της οποίας ήταν ήδη σε οικοδομική εξέλιξη. Σήμερα, ύστερα από τις διαμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο, είναι ορατές η κυκλική αίθουσα εφίδρωσης και η ταβέρνα.