ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη της Στοάς
Κατά μήκος της νότιας πλευράς του αρχαιολογικού χώρου της Ρωμαϊκής Αγοράς, εκτείνεται διπλή θολοσκεπής στοά, συνολικού μήκους 138μ. περίπου. Η επιβλητική αυτή κατασκευή οικοδομήθηκε αφενός ως ανάλημμα στήριξης της επιχωμάτωσης, για τη δημιουργία της πλατείας, και αφετέρου ως υποδομή της υπερκείμενης νότιας στοάς. Έτσι, από την πλευρά της πλατείας είναι ημιυπόγεια (κρυπτή στοά), με θυρίδες αερισμού, ενώ στα νότια βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο του αρχαίου εμπορικού δρόμου, με δύο εισόδους πρόσβασης στα άκρα της. Η αρχική χρήση του χώρου που προέκυψε δε μας είναι γνωστή. Ο χαρακτήρας του, ωστόσο, ήταν δημόσιος και ίσως να λειτουργούσε σαν αποθήκη για τα αποθέματα της πόλης. Παράλληλα με την κατασκευή της κρυπτής στοάς (2ος αιώνας μ.Χ.), κατά μήκος του νότιου τοίχου της, οργανώνεται και το τμήμα της Αγοράς με εμπορικό χαρακτήρα. Μία σειρά από είκοσι καταστήματα και εργαστήρια, τα οποία είχαν πρόσβαση από τον εμπορικό δρόμο.Στα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ., η κρυπτή στοά αποδίδεται στα καταστήματα ως αποθηκευτικός χώρος, με διαμόρφωση ανοιγμάτων στο νότιο τοίχο της.Λίγο αργότερα (5ος αιώνας μ.Χ.), όταν πια η Αγορά έχει πάψει να λειτουργεί, θα μετατραπεί, με τις απαραίτητες επεμβάσεις, σε δεξαμενή συλλογής νερού. Τα καταστήματα χρησιμοποιούνται τμηματικά μέχρι και τον 13ο-14ο αιώνα μ.Χ.. Σήμερα είναι ορατά τα 2/3 της θολοσκεπούς κατασκευής και δέκα τρία από τα είκοσι καταστήματα. Το υπόλοιπο τμήμα της νότιας πτέρυγας συνεχίζει κάτω από το οδόστρωμα της οδού Μακεδονικής Αμύνης και των παρακείμενων πολυκατοικιών.