ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Λεπτομέρεια του λίθινου τραπητή του ελαιοτριβείου. Φρουριακό συγκρότημα Βρασνών
Στην εσωτερική βορειοανατολική γωνία του φρουριακού συγκροτήματος των Βρασνών, ανασκάφτηκε σε βάθος ένας χώρος, η χρήση του οποίου ως ελαιοτριβείου προσδιορίστηκε αμέσως από τον εξοπλισμό του, με ένα μεγάλο λίθινο τραπητή (trapetum) επάνω από έναν αγωγό, τον κεντρικό αγωγό του κτηρίου για την απαγωγή των αποβλήτων από την επεξεργασία των καρπών έξω από το συγκρότημα, καθώς και από μια μεγάλη ποσότητα θραυσμένων ελαιοπυρήνων στον αμέσως προς τα νότια χώρο.
Συντάκτης
ΙΣΤ' Ε.Π.Κ.Α.