ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη του αρχαϊκού ιερού
Αφιερωμένο σε άγνωστη μέχρι σήμερα θεότητα, στο ακρότατο βορειοανατολικό σημείο του βόρειου λόφου. Αποτελείται από δύο ανισομεγέθεις τετράπλευρους χώρους, δεξιά και αριστερά ενός λιθόστρωτου και βαθμιδωτού διαδρόμου, από τον οποίο ανοίγονταν συμμετρικά είσοδοι και προς τους δύο χώρους του ιερού. Ο μικρότερος χώρος του ιερού (στα ανατολικά), τραπεζιόσχημης κάτοψης, είχε βοηθητικό χαρακτήρα. Στο εσωτερικό του μεγαλύτερου χώρου, επίσης τραπεζιόσχημης κάτοψης, διατηρούνται τα κατάλοιπα λιθόκτιστου τοίχου και δίπλα του ενός βωμού κατασκευασμένου με δύο επάλληλες μεγάλες πέτρες. Κοντά στο βωμό διατηρήθηκε μία κατάγεια σχεδόν τετράγωνη εσχάρα θυσιών, κατασκευασμένη με τέσσερις απλές μαρμάρινες πλάκες, μία για κάθε πλευρά. Κινητά ευρήματα: θραύσματα κορινθιακών και ερυθρόμορφων και μελαμβαφών αττικών αγγείων, τμήματα ειδωλίων και μεγάλων πήλινων (λατρευτικών) γυναικείων προτομών, μία πήλινη μήτρα που απεικονίζει μυθολογική σκηνή.