ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη του αιθρίου οικίας
Ερευνήθηκε τετράγωνο αίθριο με δάπεδο από μαρμάρινες πλάκες και πηγάδι στο κέντρο. Νότια του αιθρίου ανασκάφηκε διάδρομος και τρεις ορθογώνιοι χώροι επιμελημένης κατασκευής. Οι τοίχοι τους είναι εφοδιασμένοι με χρωματιστά επιχρίσματα και τοιχογραφίες και θυμίζουν σύγχρονα παραδείγματα από οικίες της αρχαίας Πέλλας. Τα ευρήματα των χώρων είναι κυρίως οικιακά σκεύη και αγγεία καθημερινής χρήσης, απλά και πολυτελή, και χρονολογούν τη χρήση του κτιρίου από τα τέλη του 4ου ως τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ.. Δυτικά του κτιρίου εντοπίστηκε πιθεώνας με στοιχεία χρήσης από τις ύστερες φάσεις της Εποχής του Σιδήρου. Η σχέση του με το ορθογώνιο οικοδόμημα δεν είναι ακόμη σαφής.
Συντάκτης
ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ