ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη της ελληνιστικής στοάς στη Μυτιλήνη
Εμπορική στοά ελληνιστικών χρόνων, στην περιοχή του βόρειου εμπορικού λιμένα της αρχαίας πόλης, αποκαλυφθείσα σε μήκος 88,00 μ. Είναι κλειστού τύπου με ισόγειο και όροφο. Μια πεσσοστοιχία κατά τον άξονα του κτιρίου θα στήριζε τη δίτονη κιονοστοιχία, ενώ για τον τοίχο του βάθους της βόρειας μακράς πλευράς χρησιμοποιήθηκε το αμυντικό τείχος της πόλης, που προϋπήρχε. Το τείχος και η στοά κατασκευάστηκαν από εγχώριο λίθο, που βρίσκεται στην περιοχή.