ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη της ρωμαϊκής έπαυλης
Μεγαλοπρεπές κτίριο, χαρακτηριστικός τύπος ελληνορωμαϊκής βίλας, όπου οι εσωτερικοί χώροι οργανώνονται γύρω από μια κεντρική αυλή με δεξαμενή στο κέντρο. Τόσο η αυλή όσο και η δεξαμενή ήταν στρωμένες με μαρμάρινες πλάκες. Η δεξαμενή περιστοιχιζόταν με προστώο στις τέσσερις πλευρές και εξωτερικά αυτού ανοίχτηκαν δωμάτια με μωσαϊκά δάπεδα, μαρμαροθετήματα και τοιχογραφίες.