ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Οικία με συνεχόμενο πύργο, Πύρριχος, Κάτω Μάνη.
Οικία με συνεχόμενο πύργο, Πύρριχος, Κάτω Μάνη