ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Δημοτικού Σχολείου στην Αίγινα.
Δημοτικό Σχολείο στην Κυψέλη της Αίγινας. Κτίστηκε το 1887 «επί Δημάρχου Πέππα». Αργότερα, λειτούργησε και ως κοινοτικό κατάστημα.