ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη κτηρίου Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας
Κτήριο Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Κτίστηκε το 1903. Το 1970 έπαυσε να λειτουργεί.