ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Δημοτικού Σχολείου στο Καρτερόλιο του Δήμου Μεσσήνης
Δημοτικό Σχολείο στο Καρτερόλι Μεσσηνίας. Το ισόγειο και μέρος του α΄ ορόφου κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1905 και 1912. Αποπερατώθηκε μεταξύ των ετών 1925 και 1928.