ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Δημοτικού σχολείου Μυτιληνιών Ευθυμιάς Σχολή στη Σάμο
Δημοτικό Σχολείο Μυτιληνιών του Δήμου Πυθαγορείου Σάμου. Κτίστηκε το 1893 με δαπάνη του ιερομόναχου Ευθυμίου Καλυμιού και της κοινότητας Μυτιληνιών, με την ονομασία «Ευθυμιάς Σχολή». Επισκευάστηκε το 1958 από τον Βασίλειο Καλυμιό. Το 1960 η στέγη του β΄ ορόφου αντικαταστάθηκε.