ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Κτίστηκε το 1887 σε σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποσέλι για να στεγάσει τη Δημόσια Προπαρασκευαστική Σχολή. Το 1908 κατασκευάστηκαν οι δύο πλάγιες πτέρυγες. Το 1912 στο κτίριο στεγάστηκε το Β΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Το 1917 μεταφέρθηκε εκεί το Πανεπιστήμιο. Ως το 1932 ακολούθησαν νέες κατασκευές, προσθήκες και επεκτάσεις. Τα σχέδια είχε αναλάβει ο αρχιτέκτονας Αλ. Δραγούμης, σε συνεργασία με τον Ι. Δημητριάδη. Κατά τη γερμανική κατοχή χρησιμοποιήθηκε ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο.