ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Λαππείου Γυμνασίου στη Νάουσα
Λάππειο Γυμνάσιο στην πλατεία Παναγιάς, στη Νάουσα. Κτίστηκε το 1922 με την οικονομική συνδρομή των αδελφών Κων/νου και Γεωργίου Λάππα. Έχουν γίνει σημαντικές επεμβάσεις, με προσθήκες νέων πτερύγων και αλλαγή κουφωμάτων.