ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη δημοτικού σχολείου στο Παλαιογράτσανο Βελβενδού Κοζάνης
Δημοτικό Σχολείο στο Παλαιογράτσανο Βελβενδού Κοζάνης. Κτίστηκε μεταξύ των ετών 1908 και 1912, με προσωπική εργασία των κατοίκων και με την οικονομική βοήθεια των Παλαιογρατσανιτών των Η.Π.Α. Το 1943 πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς. Το 1952 ανακατασκευάστηκε από τους κατοίκους του χωριού. Διέκοψε τη λειτουργία του το 1990.