ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Παλαιού Σχολείου στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής
Παλαιό Σχολείο στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής. Κτίστηκε μεταξύ των ετών 1924 και 1927, με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ειρηναίου, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ξ. Παιονίδη.