ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη δημοτικού σχολείου στην Ποταμιά Θάσου
Δημοτικό Σχολείο στην Ποταμιά Θάσου. Κτίστηκε κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα. Διέκοψε τη λειτουργία του το 1960.