ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Παλαιού Γυμνασίου στο Κιλκίς
Παλαιό Γυμνάσιο στο Κιλκίς. Κτίστηκε πριν από το 1920. Από το 1918 ως το 1930 λειτούργησε ως Ημιγυμνάσιο. Στο κτίριο στεγάστηκε η Δημόσια Τεχνική Σχολή. Επίσης, μέχρι τη δεκαετία του 1980, στεγάστηκαν 2 ή 3 τμήματα του 2ου Γυμνασίου.