ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
¶ποψη ¶ Δημοτικού σχολείου στη Σιάτιστα Κοζάνης
Α΄ Δημοτικό Σχολείο στη Σιάτιστα Κοζάνης. Κτίστηκε το 1910, με δαπάνες του Συλλόγου «Προφήτης Ηλίας» και πολλών Σιατιστινών.