ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
¶ποψη ¶ Δημοτικού σχολείου στο Αμύνταιο Φλώρινας
Α΄ Δημοτικό Σχολείο στο Αμύνταιο Φλώρινας. Κτίστηκε το 1928 με κρατική δαπάνη και με εισφορές κατοίκων. Παλαιότερα στέγαζε το εξατάξιο Γυμνάσιο.