ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη δημοτικού σχολείου στην Ξάνθη
Δημοτικό Σχολείο (Παλαιό Παρθεναγωγείο) επί της πλατείας Μητροπόλεως και της οδού Ματσίνη, στην Ξάνθη. Κτίστηκε από τον καπνέμπορο Ματσίνη το 1840. Μέχρι το 1870 λειτούργησε ως Παρθεναγωγείο, με διαχειριστή τον Ματσίνη.