ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη δημοτικού σχολείου στο Διδυμότειχο
1ο Δημοτικό Σχολείο στην οδό Μιαούλη 8, στο Διδυμότειχο.