ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Παλαιού Διδακτηρίου στη Γουμένισσας
Παλαιό Διδακτήριο στη Γουμένισσα, στο Κιλκίς. Κτίστηκε το 1894, με δαπάνες του προύχοντα Θάνου Ζελέγκου. Στέγασε το πρώτο Ελληνικό Σχολείο κατά την Τουρκοκρατία. Το σχολείο διέκοψε τη λειτουργία του το 1970.