ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη 19ου Γυμνασίου - Λυκείου Θεσσαλονίκης
Το κτήριο κατασκευάστηκε το 1905 για να στεγάσει το «Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Πρακτικό Λύκειο Στέφανου Νούκα». Αποτελούσε το εμπορικό σχολείο της χριστιανικής κοινότητας της πόλης και προωθούσε τη γαλλική γλώσσα και τον εμπορικό χαρακτήρα σπουδών. Αργότερα προστέθηκε στους ευεργέτες του ο Γρηγόριος Μαρασλής, οπότε και μετονομάστηκε σε Μαράσλειο. Το 1933 μετατρέπεται σε Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων, ενώ από το 1980 μέχρι σήμερα στεγάζει το 19ο Γυμνάσιο - Λύκειο Θεσσαλονίκης.