ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Συγκροτήματος κτηρίων Αβερωφείου σχολής στη Λάρισα
Πρόκειται για συγκρότημα 43 κτηρίων σε έκταση 42 περίπου στρεμμάτων. Τα περισσότερα από τα κτήρια κτίστηκαν με δαπάνη του κληροδοτήματος Γεωργίου Αβέρωφ στις αρχές του αιώνα (1911 κ.εξ.) για να στεγάσουν τη Γεωργική Σχολή. Το 1949 η Σχολή μετατράπηκε σε Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο. Από το 1991 λειτουργεί ως Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων του Υπουργείου Γεωργίας.

Το συγκρότημα χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3295/57619/10-3-1993 - ΦΕΚ 182/Β/19-3-1993).