ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη παλαιού Γυμνασίου Αλμυρού Μαγνησίας
Το Παλαιό Γυμνάσιο Αλμυρού Μαγνησίας κατασκευάστηκε το 1932 ? 1933. Πρόκειται για διώροφο κτήριο με υπερυψωμένο υπόγειο, που συνδυάζει νεοκλασικά και βυζαντινά στοιχεία στις όψεις του. Πριν τους σεισμούς του 1980, στο κτήριο στεγάζονταν οι Δημόσιες Τεχνικές Σχολές. Το 1983 χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία (Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2953/63189/19-6-1983 - ΦΕΚ 378/Β/30-6-1983). Η επισκευή του, σε μελέτη της 5ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων (νυν ΥΝΜΤΕΘΚΣΕ), ολοκληρώθηκε το 2001.