ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Δημοτικού σχολείου Αθαμανίας Τρικάλων
Κτίστηκε το 1901 με δαπάνες και προσωπική εργασία των κατοίκων του χωριού. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής των χωριών του Aσπροποτάμου. Είναι διώροφο, λιθόκτιστο, με ορθογωνική κάτοψη και αξιόλογες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, Χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο τέχνης (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/33/287/15-1-1986 - ΦΕΚ 54/Β/21-2-1986).