ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Διτάξιου Δημοτικού Σχολείου στο Κρίκκελο Ευρυτανίας
Διτάξιο Δημοτικό Σχολείο στο Κρίκελλο Ευρυτανίας. Κτίστηκε το 1909. Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής φιλοξένησε πολλά στελέχη του Ε.Λ.Α.Σ.