ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Κτηρίου πρώην Γυμνασίου Αρρένων στη Λαμία
Κτίριο πρώην Γυμνασίου Αρρένων στην οδό Υψηλάντου, στη Λαμία. Θεμελιώθηκε από τον Όθωνα και την Αμαλία και ήταν το πρώτο Γυμνάσιο της Λαμίας. Η ανέγερση του κτιρίου άρχισε στα 1911 και ολοκληρώθηκε στα 1914.