ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη 14ου Δημοτικού σχολείου Καρδίτσας
Το σχολείο, υπερυψωμένο ισόγειο κτήριο με ορθογώνια κάτοψη, κτίστηκε πριν την απελευθέρωση της Θεσσαλίας το 1881. Αρχικά ήταν τουρκικό νοσοκομείο, ενώ στον αύλειο χώρο του υπήρχε και οθωμανικό τέμενος. Μετά την απελευθέρωση της πόλης περιήλθε στο ελληνικό Δημόσιο και γύρω στα 1910 μετασκευάστηκε σε σχολείο. Χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4030/62168/30-12-1999 - ΦΕΚ 53/Β/26-1-2000).