ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Δημοτικού Σχολείου Κορυσχάδων Ευρυτανίας
Δημοτικό Σχολείο Κορυσχάδων Ευρυτανίας. Κτίστηκε το 1938. Στις 14 Μαΐου 1944 συνήλθε εκεί το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της Ελεύθερης Ελλάδας.