ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη 4ου Δημοτικού σχολείου Τρικκαίων
4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικκαίων. Κτίστηκε το 1874. Χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει το Γυμνάσιο, το Ελληνικό Σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Αρρένων, το Δημοτικό Σχολείο Θηλέων και, από το 1929 το 4ο εξατάξιο μεικτό Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Το 1934 έγιναν εκτεταμένες επισκευαστικές εργασίες. Το 1945 ακολούθησε νέα, μεγάλης κλίμακας επισκευή.