ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Διτάξιου Δημοτικού Σχολείου Μενδενίτσας Φθιώτιδας
Διτάξιο Δημοτικό Σχολείο Μενδενίτσας Μώλου στη Φθιώτιδα. Κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς κατά την περίοδο της Κατοχής. Το 1950 έγιναν επισκευές, με δαπάνες του βασιλέως Παύλου, που αλλοίωσαν το κτίριο.