ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Διτάξιου Παλαιού Δημοτικοόυ Σχολείου Μαρτίνου Φθιώτιδας
Παλαιό διτάξιο Δημοτικό Σχολείο Μαρτίνου Οπουντίων στη Φθιώτιδα. Κτίστηκε το 1906. Το 1974 έπαυσε να λειτουργεί.