ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη διτάξιου δημοτικού σχολείου Φαναρίου Καρδίτσας
Διτάξιο Δημοτικό Σχολείο Φαναρίου στην Ιθώμη Καρδίτσης. Κτίστηκε μεταξύ των ετών 1929 και 1931 με την οικονομική συνδρομή και την προσωπική εργασία των κατοίκων. Το 1931 στεγάστηκε εκεί το τετρατάξιο Δημοτικό και το Ημιγυμνάσιο. Το 1940 έγινε πεντατάξιο και το 1950 εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο.