ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής Τσαγκαράδας Μαγνησίας
Η Αχιλλοπούλειος Εμπορική Σχολή βρίσκεται στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής στην Τσαγκαράδα.

Πρόκειται για λιθόκτιστο, διώροφο κτήριο που συνδυάζει στοιχεία της λαϊκής και της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στην κάτοψη και τις όψεις. Σύμφωνα με την επιγραφή στο μαρμάρινο ανώφλι της εισόδου του ορόφου, κτίστηκε το 1864 και ήταν κληροδότημα των αδελφών Σοφοκλή και Ευαγγέλλου Αχιλλόπουλου από την Τσαγκαράδα που είχαν κάνει μεγάλη περιουσία στην Αίγυπτο. Η σχολή ήταν αρχικά Αστική και από το 1905 Εμπορική.

Το 1983, και ενώ είχε κριθεί κατεδαφιστέο, το κτήριο της Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/925/29511/27-5-1983 - ΦΕΚ 344/Β/16-6-1983). Η επισκευή του, σε μελέτη της τότε 5ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων (νυν ΥΝΜΤΕΘΚΣΕ), ολοκληρώθηκε το 2001.