ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη 1ου Δημοτικού σχολείου Αμπελώνος Λάρισας
Λιθόκτιστο κεραμοσκεπές κτήριο που κτίστηκε μεταξύ των ετών 1912 και 1914 στο κέντρο του Αμπελώνα, με δαπάνες της κοινότητας. Συγκροτείται από ένα κεντρικό διώροφο τμήμα πλαισιωμένο από δύο ισόγειες πτέρυγες. Χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4333/64049/14-12-1995 - ΦΕΚ 39/Β/19-1-1996).