ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
¶ποψη ¶ Δημοτικού σχολείου στον οικισμό Αχλαδεών Δωδώνης
Κτίριο παλαιού Α΄ Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Αχλαδεών του Δήμου Δωδώνης. Κτίστηκε κατά τη δεκαετία του 1920.