ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Ορφανοτροφείου - Σχολείου Παραδοσιακών Τεχνών στο Δήμο Ιωαννιτών
Ορφανοτροφείο ? Σχολείο Παραδοσιακών Τεχνών Γ. Σταύρου στην οδό Ανεξαρτησίας 146, στο Δήμο Ιωαννιτών. Κτίστηκε κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα, σε σχέδια μάλλον του αρχιτέκτονα Σιγισμόνδου Μινέικο, μηχανικού της Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων του τουρκικού κράτους. Στέγασε κατά περιόδους το ιεροδιδασκαλείο, το Στρατιωτικό Νοσοκομείο και την Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων (1985 - 1995). Έκτοτε παραμένει κλειστό.