ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Μονοτάξιου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Αλεξάνδρου Λευκάδος
Μονοτάξιο παλαιό Δημοτικό Σχολείο στον οικισμό Αλεξάνδρου Λευκάδος. Κτίστηκε τη δεκαετία του 1920. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ήταν χώρος βασανισμού αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Έχουν γίνει επεμβάσεις στα κουφώματα. Έχει διακόψει τη λειτουργία του.