ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Αρρεναγωγείου - Παρθεναγωγείου στον οικισμό Δελβινακίου Ιωαννίνων
Αρρεναγωγείο ? Παρθεναγωγείο στον οικισμό Δελβινακίου Ιωαννίνων. Κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.