ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
¶ποψη ¶ Δημοτικού Σχολείου στη Σητεία
Α΄ Δημοτικό Σχολείο στην οδό Γαβριήλ Αρκαδίου στη Σητεία. Κτίστηκε μεταξύ των ετών 1930 και 1933.