ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη κτηρίου Λυκείου Κοραής στο Ηράκλειο
Κτίριο Λυκείου «Κοραής» στην οδό Κοραή 3, στο Ηράκλειο. Κτίστηκε το 1912. Είναι το πρώτο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο που ιδρύθηκε στην Κρήτη, συγχρόνως με την Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα.