ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Εξατάξιου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Γαβαλοχωρίου Χανίων
Εξατάξιο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Γαβαλοχωρίου Βάμου, Χανίων. Κτίστηκε το 1910 με εράνους και προσωπική εργασία των κατοίκων του χωριού.