ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Παλαιού Μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου Χώνου Ρεθύμνου
Παλαιό μονοτάξιο Δημοτικό Σχολείο Χώνου Κουλούκωνα, Ρεθύμνου. Κτίστηκε κατά τη δεκαετία του 1930. Η κεραμοσκεπής στέγη έχει αντικατασταθεί με φύλλα αμιαντοτσιμέντου.