ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Σχολείου - Σπιτιού δασκάλου στα Φραντζεσκιανά Μετόχια Ρεθύμνου
Σχολείο ? σπίτι δασκάλου στα Φραντζεσκιανά Μετόχια της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου Φωκά Ρεθύμνου. Κτίστηκε το 1887. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως Αγρονομείο και ως Γραφείο της Κοινότητας.