ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
¶ποψη του ¶ Γυμνασίου - Λυκείου αρρένων στη Χίο
Α΄ Γυμνάσιο ? Λύκειο Αρρένων στη Χίο. Κτίστηκε σε διαφορετικές φάσεις. Έλαβε τη σημερινή του μορφή έπειτα από το σεισμό του 1881 και τις προσθήκες που έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα.