ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη κτηρίου Ι.Κ.Α.
Κατασκευάστηκε το 1892 και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικού κτηρίου της πρώτης οικονομικής περιόδου της Πάτρας τα οποία έχουν συμβάλει τόσο στην κοινονικοοικονομική όσο και στην πολεοδομική εξέλιξη της πόλης.