ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα της οδού Γερμανού
Είναι ένα από τα ελάχιστα τμήματα της πόλης που διατηρεί σχεδόν ακέραιο το δομημένο περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώθηκε τον περασμένο αιώνα.